Jens VidkjærGlemt Tørfisk, Svolvær, Lofoten Akvarel og akvarelblyant, 37x25cm Sommer 2008