Jens VidkjærCroquis, 5min. Akvarel og sortkridt, 20x21 cm, Januar 2014.